Komisja zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 61 mln euro z Funduszu Spójności na lata 2014–2020, której celem jest modernizacja linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk. Modernizacja obejmuje przebudowę podbudowy toru, rozbudowę drugiego toru na odcinku Wejherowo-Słupsk, budowę nowych przystanków oraz modernizację stacji. Ponadto w przyszłości zbudowane zostaną skomputeryzowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym w celu zainstalowania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym dla tej linii.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Dzięki tej nowej unijnej inwestycji, transport kolejowy w Polsce będzie nadal rozwijany i modernizowany. Przejazdy pociągami między Gdynią a Słupkiem będą szybsze i bardziej atrakcyjne dla obywateli. Po raz kolejny polityka spójności przynosi konkretne korzyści obywatelom UE, tym razem dla Pomorza.”

Po ukończeniu projektu, co ma nastąpić w 2028 r., pociągi pasażerskie na odcinku osiągną maksymalne prędkości 160 km/h, a nawet 200 km/h na niektórych odcinkach toru. Zwiększy to przepustowość linii i sprawi, że pociągi staną się bardziej punktualne. Podróżowanie koleją stanie się bardziej atrakcyjne i będzie zachęcało obywateli do przechodzenia z transportu drogowego na kolejowy, co zwiększy wykorzystanie zrównoważonych środków transportu i zmniejszy zanieczyszczenie.

Więcej informacji o projektach finansowanych z funduszy unijnych w Polsce można znaleźć na stronie Kohesio Platformie Otwartych Danych w obszarze spójności.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_23_4751

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.