Aktualności - EUROPE DIRECT OPOLE

UE i Australia podpisują partnerstwo na rzecz zrównoważonych minerałów krytycznych i strategicznych
UE i Australia podpisały dziś protokół ustaleń dotyczący dwustronnego partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie zrównoważonych minerałów krytycznych i strategicznych.   Protokół...
Wybory do Parlamentu Europejskiego -gdzie można głosować?
Obywatele Polski głosujący w PolsceWyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania...
Komisja z zadowoleniem przyjmuje zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego dotyczące zwalczania nienawiści w społeczeństwie
Podczas ostatniej sesji europejskiego panelu obywatelskiego na temat przeciwdziałania nienawiści w społeczeństwie, która odbyła się w dniach 17–19 maja w Brukseli, 150 obywateli Europy skierowało do Komisji...
Europejscy konsumenci i przemysł mogą czerpać korzyści z czystych, bezpiecznych i stabilnych dostaw energii dzięki obecnie przyjętym kluczowym reformom rynkowym
Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze przyjęcie ważnych reform rynku energii elektrycznej i gazu oraz nowych ram regulacyjnych mających na celu pobudzenie rozwoju wodoru i innych gazów zdekarbonizowanych....
Komisja składa sprawozdanie z postępów w realizacji unii bezpieczeństwa
Komisja przyjęła dziś siódme sprawozdanie z postępów w realizacji strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025.W sprawozdaniu tym przeanalizowano wdrażanie strategii w zakresie unii bezpieczeństwa...
Nowe badanie Eurobarometru pokazuje, że młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w życiu obywatelskim i demokratycznym przed zbliżającymi się wyborami europejskimi
Przed wyborami europejskimi, które odbędą się w dniach 6–9 czerwca, Komisja opublikowała dziś badanieEurobarometr na temat młodzieży i demokracji, z którego wynika, że 64 % młodych ludzi deklaruje...
Komisja przyjmuje ograniczone przedłużenie kryzysowych narzędzi pomocy państwa, aby dalej wspierać sektory rolnictwa i rybołówstwa
Komisja Europejska przyjęła dziś zmianę tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i w okresie transformacji, aby przedłużyć o sześć miesięcy obowiązywanie niektórych przepisów...
Obchody Dnia Europy 2024
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zapraszają na tegoroczne obchody Dnia Europy w Warszawie, w środę 1 maja.W tym roku warszawskie obchody Dnia...
Gra Miejska: "PRZYSTANEK EUROPA III" - ZAPRASZAMY!
11 maja wraz z Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera, Narodowym Centrum Piosenki Polskiej, Ośrodkiem Enterprise Europe Network, Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, siecią EURODESK,siecią...
Komisja przeznacza dodatkowe 10 mln EUR na wsparcie naukowców z Ukrainy w ramach programu „Horyzont Europa”
Komisja uzupełniła budżet inicjatywy MSCA4Ukraine, ustanowionej w celu wsparcia naukowców zmuszonych do ucieczki z Ukrainy, o dodatkowe 10 mln EUR. Program, ustanowiony w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”...
Na górę