EURES

Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.

Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych podjęciem pracy w innym państwie członkowskim UE/EOG oraz do pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z innego państwa członkowskiego EOG.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne natomiast dla pracodawców mogą podlegać opłacie.

Kontakt

EURES
WUP Opole
ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole

www.ec.europa.eu/eures/

Oferty pracy: Opole, ul. Oleska 127
tel.: (+48 77) 441 67 12


Enterprise Europe Network w Opolu

Ośrodek Enterprise Europe Network w Opolu wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network. Jest to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy małym oraz średnim przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomoc ta dotyczy kluczowych dla przedsiębiorstw obszarów rozwoju: prowadzenia wymiany towarowej i usługowej wewnątrz UE, wdrażania innowacji oraz nowych technologii, pozyskiwania finansowania na inwestycje. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych.

Oferujemy kompleksowe usługi firmom z sektora MŚP, aby mogły rozwinąć w pełni swój potencjał i zdolności innowacyjne. Oferujemy:

  • giełdy kooperacyjne i misje gospodarcze;
  • konferencje;
  • szkolenia i warsztaty;
  • seminaria i webinaria;
  • porady ekspertów.

Działalność ośrodków sieci finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Kontakt

Enterprise Europe Network Opole
ul. Damrota 4, 45-064 Opole

tel. +48 77 456 56 00
tel. kom. + 48 505 984 012

a.zachon@spp.opole.pl;
m.stylska@spp.opole.pl

www.een.opole.pl
facebook.com/SPP.Opole/Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

– ustalisz, czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich,
– krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie,
– udzielimy wsparcia na etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu.
– odpowiemy na pytania dotyczące Programów finansowanych z EFS, EFRR i FS.

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji bezpośredniej w Punkcie w zakresie przygotowania bądź realizacji projektu pomocne będzie wypełnienie tzw. karty diagnozy i przesłanie na adres mailowy wybranego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Proszę pamiętać, że Punkty nie świadczą usług polegających na wypełnianiu dokumentacji na rzecz klienta.

Informacje przekazywane przez specjalistów ds. FE opierają się na ich wiedzy i dostępnych dokumentach programowych.

Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne są bezpłatne!

Kontakt

Główny Punkt Informacyjny
Województwa Opolskiego

ul. Krakowska 38,
45-075 Opole
tel.: 77 44 04 720, 721, 722,
fax: 77/44 04 721
e-mail: info@opolskie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

Pl. Wolności 1,
47-220 Kędzierzyn-Koźle,
I piętro – istnieje możliwość skorzystania z windy,
która znajduje się po lewej stronie
po wejściu do budynku

tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

ul. Słowiańska 19,
48-300 Nysa,
III piętro – istnieje możliwość udzielenia konsultacji na parterze budynku.
W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Punktem
w celu poinformowania pracownika
o konieczności zorganizowania konsultacji na parterze budynku.

tel.: 77 448 99 63, 77 448 25 86


TEAM EUROPE

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Zakres specjalności ekspertów jest bardzo szeroki – zajmują się m.in. systemem instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami gospodarczymi i monetarnymi, polityką zagraniczną oraz bieżącymi zagadnieniami politycznymi związanymi z UE, jak również możliwościami zatrudnienia w instytucjach europejskich. Grupa ekspertów Team Europe powstała w odpowiedzi na potrzeby obywateli, którzy poszukiwali kompetentnych specjalistów, gotowych do wystąpień podczas konferencji, w audycjach radiowych i telewizyjnych, czy przy okazji debat i wydarzeń naukowych. Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom oraz dostrzegając coraz większą potrzebę przybliżania obywatelom polityk Unii Europejskiej, Komisja Europejska powołała sieć informacyjną Team Europe.

Przedstawicielem sieci Team Europe w województwie opolskim jest dr Błażej Choroś – Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
e-mail: bchoros@uni.opole.pl

Kontakt

Uniwersytet Opolski

Instytut Nauk o Polityce
i Administracji
Uniwersytetu Opolskiego

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole