Zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „Od pola do stołu” – programie działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – Komisja zaproponowała dziś największą od 20 lat reformę unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu. Komisja proponuje również, po raz pierwszy w historii, nowe …

Zgodnie zunijnymi zasadami pomocy państwa Komisja zatwierdziła ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („projekt IPCEI”). Ma on wspierać badania, rozwój i pierwsze zastosowanie w przemyśle zaawansowanych technologii przetwarzania w chmurze i na brzegu sieci, które łączą wielu europejskich dostawców. Siedem państw członkowskich zgłosiło wspólnieprojekt IPCEI dotyczący nowej generacji infrastruktury i …

Nietrwałe czynniki powodujące zmianę klimatu, takie jak metan, podtlenek azotu, wodorofluorowęglowodory i ozon w troposferze, odpowiadają za ponad połowę dzisiejszego ocieplenia.  W ramach globalnego zobowiązania dotyczącego metanu, zainicjowanego przez UE i USA, ponad 150 państw realizuje obecnie zbiorowy cel, jakim jest ograniczenie do 2030 r. globalnych antropogenicznych emisji metanu do atmosfery o co …

Komisja podejmuje dziś kolejny krok na rzecz dostosowania systemu energetycznego UE do wymogów przyszłości, przyjmując pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI), która jest w pełni zgodna z Europejskim Zielonym Ładem. Te kluczowe transgraniczne projekty infrastrukturalne mają pomóc UE w osiągnięciu ambitnych celów w zakresie energii i klimatu. Będą …

Współprzewodniczący Rady UE-Indie ds. Handlu i Technologii, wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis i wiceprzewodnicząca Věra Jourová, przeprowadzili w dniu dzisiejszym rozmowę podsumowującą ze swoim indyjskimi partnerami: ministrem spraw zewnętrznych – Subrahmanyamem Jaishankarem, ministrem kolei, łączności, elektroniki i technologii informacyjnych – Ashwini Vaishnawem oraz ministrem handlu – Piyushem Goyalem. W rozmowie oceniono dotychczasowe osiągnięcia w …

Komisja ogłasza dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego na 2023 r. o rekordowym budżecie w wysokości 4 mld euro na wsparcie wdrażania innowacyjnych technologii obniżania emisyjności. Zaproszenie to jest finansowane z dochodów z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), co podkreśla znaczenie wprowadzenia opłat emisyjnych dla transformacji ekologicznej. W porównaniu …