7 maja wraz z Młodzieżową Radą Miasta Opole, stowarzyszeniem “Europa Iuvenis”, Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera zapraszamy  w ramach obchodów Dnia Europy na Grę Miejską: Przystanek Europa!

Tematyka gry nawiązuje do obecnych priorytetów Komisji Europejskiej jak również do Europejskiego Roku Młodzieży.

Punktem Startowym będzie Punkt EUROPE DIRECT Opole – Krakowska 38. Teren rozgrywki obejmie ścisłe centrum Opola. Miejsce ukrycia kolejnych zadań będą musieli odnaleźć uczestnicy gry! 😊

Udział w grze jest bezpłatny.  Gra jest zespołowa. Każdy zespół/drużyna składa się z minimum 2 a maksymalnie z 4 osób.

Każdy uczestnik już za sam udział w grze, otrzyma pakiet gadżetów, a na najlepsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody!

ZAPISY

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane wszystkich osób wchodzących w skład drużyny: imiona i nazwiska uczestników, jeden numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia wszystkich członków drużyny. Na zgłoszenia drużyn czekamy od 28.04.2022 r. do 6.05.2022 r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania liczby miejsc w grze.

Minimalny wiek uczestników gry to 8 lat. Dzieci poniżej 8. roku życia nie są uczestnikami gry, ale mogą towarzyszyć rodzicom w czasie jej trwania. Przynajmniej 1 osoba w każdej drużynie, zarejestrowanej w grze, musi być pełnoletnia. Osoba pełnoletnia w danej drużynie jest kapitanem drużyny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail:

europedirect-opole@ocrg.opolskie.pl

ZAPRASZMY!

Gwarantujemy dobrą zabawę i dużo atrakcji!