Nicolas Schmit, komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych przyjeżdża z wizytą do Polski, gdzie w czwartek i piątek przebywać będzie w Gdańsku, aby wziąć udział w targach EuroSkills Gdańsk 2023 i odwiedzić projekty finansowane przez UE.

EuroSkills to największe w Europie wydarzenie poświęcone umiejętnościom oraz kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET). Wydarzenie zgromadzi 600 młodych europejskich specjalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, którzy będą konkurować i prezentować swoją wiedzę oraz umiejętności, które zdobyli podczas nauki i praktyki zawodowej w 43 różnych dziedzinach i zawodach. Zakres tych umiejętności i zawodów jest bardzo zróżnicowany, obejmuje m.in. instalacje hydrauliczne i grzewcze, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych oraz sztukę piekarniczą. Z udziałem ponad 10 000 uczestników, w tym przedstawicieli polityki, ekspertów branżowych, studentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostawców umiejętności, EuroSkills będzie także gospodarzem szóstego Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkoleń, podczas którego uczestnicy będą omawiać takie tematy, jak umiejętności cyfrowe i ekologiczne oraz włączenie społeczne.

W czwartek 7 września komisarz Schmit weźmie udział w okrągłym stole otwierającym program Euroskills, aby poruszyć tematy związane z Europejskim Rokiem Umiejętności, polityką UE i finansowaniem promowania inicjatyw w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotka się także z polskimi partnerami społecznymi oraz przedstawicielami krajowymi i regionalnymi, aby omówić przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności w Europie.

W piątek 8 września komisarz Schmit odwiedzi dwa projekty finansowane przez UE: Stocznię Gdańską, która rozpoczyna projekt budowy turbiny wiatrowej; oraz zespół szkół morskich, gdzie spotka się z uczniami i nauczycielami projektów kształcenia zawodowego. Komisarz Schmit spotka się także z przedstawicielami Związku Metropolii Polskich, aby omówić, w jaki sposób miasta mogą najlepiej wykorzystać fundusze UE i politykę w zakresie umiejętności.

Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) projekt EuroSkills 2023 stanowi część Europejskiego Roku Umiejętności, którego celem jest kształtowanie przyszłości europejskich pracowników oraz promowanie ukierunkowanych szkoleń i kształcenia ustawicznego w Europie.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.