Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainaugurują dziś „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”, pierwsze na szczeblu ministerialnym globalne forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Koalicja będzie wspierać globalne działania na rzecz promowania polityki handlowej, która może pomóc w uwzględnieniu kwestii zmiany klimatu poprzez inicjatywy lokalne i globalne.

Ma ona na celu budowanie partnerstw między społecznościami handlowymi a społecznościami klimatycznymi w celu określenia, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu. Będzie ona promować handel towarami, usługami i technologiami oraz inwestycje w takie towary, usługi i technologie, które pomagają w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej.

Ważnym elementem programu koalicji jest określenie sposobów, w jakie polityka handlowa może wspierać podatne na zagrożenia kraje rozwijające się i najsłabiej rozwinięte, które stoją w obliczu największych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.

W tym dialogu politycznym na wysokim szczeblu wezmą udział ministrowie handlu z regionów o różnym poziomie dochodów. W pracach koalicji uczestniczyć będzie społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe oraz społeczności klimatyczne i finansowe.

Do koalicji mogą przystąpić wszystkie zainteresowane kraje. Do tej pory w jej skład wchodzi ponad 50 ministrów z 27 jurysdykcji. Czterech współprzewodniczących to Ekwador, UE, Kenia i Nowa Zelandia. Pozostali uczestnicy to: Angola, Australia, Barbados, Gambia, Filipiny, Islandia, Japonia (sprawy zagraniczne i handel), Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Malediwy, Mozambik, Norwegia, Republika Korei, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Ukraina, Vanuatu, Wielka Brytania i Zambia.

Koalicja zapewni wytyczne polityczne i określi strategie związane z handlem, aby przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych i ekstremalnych warunków pogodowych, na przykład poprzez produkcję, rozpowszechnianie, dostępność i wprowadzanie technologii przyjaznych dla klimatu. Skoncentruje się na znalezieniu związanych z handlem rozwiązań kryzysu klimatycznego zgodnie z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), porozumieniem paryskim i celami zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym wspieraniu bieżących wysiłków w tej dziedzinie w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Dalsze działania

Następne posiedzenie ministerialne odbędzie się przy okazji kolejnej konferencji ministerialnej WTO, zaplanowanej na początek 2024 r.

Kontekst

Koalicję na rzecz klimatu oficjalnie zainaugurowano na dorocznym posiedzeniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 19 stycznia 2022 r. Jej celem jest określenie, w jaki sposób handel i polityka handlowa mogą zaproponować pozytywne rozwiązania obecnego kryzysu klimatycznego. Będzie to forum dialogu politycznego na wysokim szczeblu wspierające współpracę międzynarodową w zakresie klimatu, handlu i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji

Strona internetowa koalicji ministrów handlu na rzecz klimatu

Komentarz wiceprzewodniczącego wykonawczego Dombrovskisa i ministrów Prada, Kurii i O’Connora

Cytat(y)

Kryzys klimatyczny jest bezprecedensowym wyzwaniem, które wymaga globalnej reakcji. Handel może pomóc w znalezieniu rozwiązań służących łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowaniu się do niej, na przykład poprzez rozpowszechnianie dostępu do odpowiednich technologii i inwestycji. Dzięki tej koalicji będziemy w stanie zapewnić przywództwo i wytyczne na wysokim szczeblu, aby pobudzić współpracę międzynarodową i promować politykę handlową, inicjatywy i działania na rzecz gospodarek odpornych na zmianę klimatu. Czas ma zasadnicze znaczenie, jeśli mamy stawić czoła niszczycielskim skutkom zmiany klimatu dla ludzi i gospodarek na całym świecie.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel – 19/01/2023

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce