Komisja ogłasza dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego na 2023 r. o rekordowym budżecie w wysokości 4 mld euro na wsparcie wdrażania innowacyjnych technologii obniżania emisyjności. Zaproszenie to jest finansowane z dochodów z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), co podkreśla znaczenie wprowadzenia opłat emisyjnych dla transformacji ekologicznej. W porównaniu z poprzednim zaproszeniem do składania wniosków Komisja zwiększyła łączne dostępne środki finansowe i podwoiła budżet przeznaczony na projekty produkcji czystych technologii. Na wzmocnienie zdolności produkcyjnych przemysłu, wiodącej pozycji technologicznej i odporności łańcucha dostaw w Europie przeznaczono 1,4 mld euro.

Promotorzy projektów mogą ubiegać się o dotacje w ramach pięciu tematów o odrębnych wymogach budżetowych i odrębnych wymogach w zakresie nakładów inwestycyjnych:

  • ogólne obniżenie emisyjności (na dużą skalę) – 1,7 mld euro dostępne na projekty, w przypadku których nakłady inwestycyjne przekraczają 100 mln euro
  • ogólne obniżenie emisyjności (na średnią skalę) – 500 mln euro dostępne na projekty, w przypadku których nakłady inwestycyjne wynoszą między 20 mln euro a 100 mln euro
  • ogólne obniżenie emisyjności (na małą skalę) – 200 mln euro dostępne na projekty, w przypadku których nakłady inwestycyjne wynoszą między 2,5 mln euro a 20 mln euro
  • produkcja czystych technologii – 1,4 mld euro dostępne na projekty, w przypadku których nakłady inwestycyjne przekraczają 2,5 mln euro, koncentrujące się na produkcji komponentów na potrzeby energii ze źródeł odnawialnych, magazynowania energii, pomp ciepła i produkcji wodoru
  • projekt pilotażowy – 200 mln euro dostępne na projekty, w przypadku których nakłady inwestycyjne przekraczają 2,5 mln euro, koncentrujące się na znaczącym obniżeniu emisyjności

Projekty będą oceniane na podstawie ich potencjału w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, stopnia innowacyjności, dojrzałość, możliwości powielania i oszczędności kosztowej. Fundusz innowacyjny może pokryć do 60 proc. odpowiednich kosztów projektu. Projekty zlokalizowane w EOG kwalifikują się do składania wniosków, a w następstwie niedawnego przeglądu dyrektywy EU ETS zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego są obecnie również otwarte – obok technologii w sektorach energochłonnych (w tym w lotnictwie), energii odnawialnej lub magazynowania energii – dla sektora morskiego, transportu drogowego i budynków. Obiecujące projekty, które nie są wystarczająco zaawansowane do otrzymania dotacji lub które nie zostały wybrane do finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, mogą korzystać z pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz rozwoju projektów.

Co dalej?

Promotorzy projektów mają czas do 9 kwietnia 2024 r. do godz. 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego) na składanie wniosków za pośrednictwem unijnego portalu o finansowaniu i przetargach. Zachęca się wnioskodawców do udziału online 7 grudnia 2023 r. w dniu informacyjnym poświęconym zaproszeniu do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego w 2023 r. Wydarzenie to jest okazją do zapoznania się z nowymi funkcjami, zapoznania się z procesem składania wniosków i zadawania pytań Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), która realizuje zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego. Krajowe punkty kontaktowe funduszu innowacyjnego organizują również dni informacyjne w większości państw członkowskich.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w czwartym kwartale 2024 r. Wybrani wnioskodawcy podpiszą umowy o udzielenie dotacji w pierwszym kwartale 2025 r.

Kontekst

Fundusz innowacyjny, którego dochody pochodzące z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od 2020 r. do 2030 r. szacuje się na 40 mld euro, ma za zadanie tworzyć zachęty finansowe dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w najnowocześniejsze technologie niskoemisyjne i wspierać transformację Europy w kierunku neutralności klimatycznej. W ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków ze środków funduszu innowacyjnego przyznano już około 6,5 mld euro na rzecz ponad 100 projektów innowacyjnych.

Obecnie fundusz innowacyjny otwiera również pierwszą aukcję pilotażową w ramach Europejskiego Banku Wodoru, z budżetem w wysokości 800 mln euro dostępnym dla podmiotów realizujących projekty w EOG. Projekty nie mogą łączyć wsparcia uzyskanego na podstawie zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego oraz wsparcia uzyskanego w ramach projektu pilotażowego Europejskiego Banku Wodoru.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.