Komisja otrzymała dziś pierwszy wniosek Polski o płatność w wysokości 6,3 mld euro w formie dotacji i pożyczek (po odliczeniu płatności zaliczkowych).

Niniejszy wniosek odnosi się do 37 kamieni milowych i 1 wskaźnika rzeczowego obejmujących inwestycje i reformy w obszarach odporności i konkurencyjności gospodarki, zielonej energii, transformacji cyfrowej, zdrowia i czystej mobilności. W obszarze zielonej energii, środki zawarte we wniosku o płatność obejmują m.in. promowanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodoru i magazynowania energii. Wniosek o płatność obejmuje także środki mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, cyfryzację przedsiębiorstw oraz zapewnienie lepszych placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Ponadto wniosek o płatność obejmuje środki mające na celu rozwój infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu, zwiększenia liczby miejsc w medycznych placówkach dydaktycznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportu. Wniosek o płatność obejmuje również środki związane ze wzmocnieniem ważnych aspektów niezależności polskiego sądownictwa oraz z wykorzystaniem Arachne, narzędzia informatycznego wspierającego systemy kontroli państw członkowskich (tzw. „super kamienie milowe”).

Płatności w ramach RRF są uzależnione od realizacji przez Polskę inwestycji i reform określonych w jej planie odbudowy i zwiększania odporności. Wypłata w następstwie wniosku o płatność w ramach RRF nie jest możliwa, dopóki Polska nie osiągnie w zadowalający sposób „super kamieni milowych”.

Komisja oceni wniosek, a następnie przekaże Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu wstępną ocenę osiągnięcia przez Polskę kamieni milowych i wskaźników rzeczowych wymaganych do dokonania tej płatności.

Całkowity plan odbudowy i zwiększania odporności Polski będzie finansowany w kwocie 59,8 mld EUR (34,5 mld EUR w formie pożyczek i 25,3 mld EUR w formie dotacji). Więcej informacji na temat procesu składania wniosków o płatność w ramach RRF można znaleźć w niniejszych pytaniach i odpowiedziach. Więcej informacji na temat polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności można znaleźć tutaj.

Wersja komunikatu w języku angielskim: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_23_6643

Kontakt dla mediów: Veerle Nuyts – Tel.: +32 229 96302; Saul Goulding +32 229 64735

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.