Komisja uruchomiła dziś system „Kierunek Ziemi” (DestinE) w obecności wiceprzewodniczącej wykonawczej Margrethe Vestager i fińskiej minister zatrudnienia Arto Satonen. Destine jest sztandarową inicjatywą Komisji, której celem jest opracowanie bardzo dokładnego cyfrowego bliźniaka Ziemi. Wdrożenie systemu DestinE oznacza, że europejskim komputerom o wysokiej wydajności (EuroHPC), w tym superkomputer LUMI w Kajaani (Finlandia), powierzono zadanie symulacji skutków zmiany klimatu i ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Dzięki tej inicjatywie Europa będzie lepiej przygotowana do reagowania na poważne klęski żywiołowe, przystosowania się do zmiany klimatu oraz oceny potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych i politycznych takich zdarzeń.

Destine wykorzystuje bezprecedensowe zdolności modelowania dzięki zdolności EuroHPC w zakresie komputerów i sztucznej inteligencji. Inicjatywa ta stanowi również kluczowy element europejskiej strategii w zakresie danych poprzez konsolidację dostępu do cennych źródeł danych w całej Europie. Destine jest obecnie operacyjny i oczekuje się, że będzie stale ewoluować, rozszerzając działalność i rozwijając dalsze komponenty. Do 2030 r. DestinE powinna ukończyć pełną cyfrową replikę Ziemi.

Główne cechy pierwotnego systemu obejmują:

  • Platforma usług podstawowych destine, umożliwiająca użytkownikom dostęp do jej usług, narzędzi i aplikacji;
  • Dwa cyfrowe bliźniaki DestinE – cyfrowy bliźniak w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz „Cyfrowe bliźniaki ekstremetyczne” (ang. Weather-Inthered Extremes Digital Twins), oferujące dane w wysokiej rozdzielczości wspierające analizę i testowanie scenariuszy;
  • Destine Data Lake zapewniający niezakłócony dostęp do danych DestinE Digital Twins i dużej liczby innych źródeł danych, w tym programu Copernicus, unijnego komponentu obserwacji Ziemi w ramach unijnego programu kosmicznego.

Kontekst ogólny 

Destine została oficjalnie zainicjowana w 2022 r. przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Obecnie uzgodnione finansowanie w ramach programu „Cyfrowa Europa” wynosi ponad 315 mln EUR. Inauguracja oznacza zakończenie pierwszego etapu i rozpoczęcie drugiej fazy, przy czym każdy z nich sfinansował ponad 150 mln EUR. Trzeci etap i jego finansowanie są uzależnione od porozumienia w sprawie ostatecznego programu „Cyfrowa Europa” na lata 2025–2027, który jest obecnie opracowywany. W ramach programu „Horyzont Europa” przyznano dalsze finansowanie badań i rozwoju w zakresie dodatkowych cyfrowych zdolności bliźniaczych.

Więcej Informacji

Miejsce przeznaczenia | Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy (europa.eu)

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.