Mołdawia stała się dziś 38krajem, który podpisał umowę w sprawie wspólnego udzielania zamówień w dziedzinie zdrowia podczas oficjalnej wizyty komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides w Kiszyniowie. Mołdawia jest obecnie szóstym krajem kandydującym doUE, który ma przystąpić do układu.

Umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień jest prawnym i operacyjnym mechanizmem, który umożliwia uczestniczącym krajom połączenie sił w obliczu poważnego zagrożenia dla zdrowia oraz wspólne nabywanie podstawowych dostaw, takich jak leki i sprzęt medyczny. Na przykład podczas pandemii COVID-19 umożliwiła państwom uczestniczącym zakup środków ochrony indywidualnej, igieł i strzykawek na potrzeby szczepień przeciwko COVID-19, respiratorów i leków na równych warunkach.

Udział w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień umożliwia danemu państwu korzystanie z połączonej siły nabywczej państw członkowskich UE i państw uczestniczących, umożliwiając lepszy dostęp do medycznych środków przeciwdziałania i większe bezpieczeństwo dostaw w przypadku stanu zagrożenia zdrowia poprzez łączenie potrzeb i tworzenie korzyści skali. Umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień poprawia również gotowość państw uczestniczących na wypadek poważnych chorób transgranicznych poprzez zawieranie umów na podstawowe medyczne środki przeciwdziałania przed wystąpieniem poważnych ognisk.

Ostatnio Komisja podpisała umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę do 665,000 dawek szczepionki przeciwko grypie odzwierzęcej z Seqirus, z opcją dodatkowych 40 mln dawek. Umowa ta, mająca na celu zapobieganie ptasiej grypie, zapewnia państwom uczestniczącym w razie potrzeby dostęp do medycznych środków przeciwdziałania.

Komisja – za pośrednictwem swojego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) – zarządza postępowaniami o udzielenie zamówienia w ramach umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień w ścisłej współpracy z państwami uczestniczącymi. Kraje te mogą następnie w razie potrzeby kupować zakontraktowane produkty, korzystając ze swoich budżetów krajowych.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.