Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

Komisja ogłosiła dziś, czwarty rok z rzędu, 20 laureatów nagród nowego europejskiego Bauhausu (NEB) w 2024 r., organizowanych z wykorzystaniem środków z polityki spójności.

Nagrody te nagradzają wybitne projekty i inicjatywy łączące zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i estetykę, pokazując, w jaki sposób transformacja Europejskiego Zielonego Ładu może w praktyce wzbogacić życie ludzi i społeczności. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach i dwóch obszarach: jeden dotyczący ugruntowanych projektów („mistrzowie nowego europejskiego Bauhausu”) i jeden dotyczący obiecujących inicjatyw ze strony młodszych wnioskodawców („Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”).

Edycja 2024 r. obejmuje specjalną nagrodę za projekty odbudowy z Ukrainy, a także silny nacisk na regiony UE zmagające się z ograniczeniami społeczno-gospodarczymi lub wyzwaniami związanymi z transformacją ekologiczną.

Zwycięzcy otrzymali dziś nagrody podczas ceremonii podczas festiwalu nowego europejskiego Bauhausu Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, oraz Iliana Ivanova, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, w obecności ambasadora Ukrainy przy Unii Europejskiej Vsevoloda Centsowa.

Laureaci nagrody nowego europejskiego Bauhausu w 2024 r.

Zwycięzcy i laureaci nagrody „Nowego Europejskiego Bauhausu”za zrealizowane projekty to:

 • Mapa4Water: Tysiąc fontanin (Bośnia i Hercegowina) wygrało publiczne głosowanie przeprowadzone we wszystkich kategoriach. Projekt ma na celu mapowanie i ulepszanie publicznych dystrybutorów wody w Sarajewie, przy szerokim zaangażowaniu społeczeństwa, w tym władz lokalnych, obywateli i turystów.
 • Park LeśnyFăget; Zielony Lung w Klużu (Rumunia), zwycięzca w kategorii „Przywrócenie więzi z przyrodą”, za zarządzanie rekreacją i ochroną dużego parku leśnego.
 • Flytevi – Błękitny Ogród miejski (Szwecja) w kategorii „Ponowne połączenie z przyrodą” w celu wzmocnienia pozycji społeczności dzięki zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie żywności i wody.
 • Stwórz ogrody społecznościowe (Holandia), zwycięzca w kategorii „Rozbudowanie poczucia przynależności”, za łączenie pokoleń z różnych środowisk społeczno-kulturowych za pośrednictwem miejskiego ogrodu i ośrodka kultury.
 • Konkret do kultury (Bułgaria), początek w kategorii „Przywrócenie poczucia przynależności”, w celu przekształcenia kompleksu biurowego na obrzeżach Sofii w aktywną przestrzeń społeczną.
 • Ogród dachowy (Hiszpania), zwycięzca w kategorii „Priorytetowanie miejsc i osób najbardziej potrzebujących”, aby promować włączenie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez ogrodnictwo.
 • Tak We Camp (Francja), w kategorii „Priorytetowanie miejsc i osób najbardziej potrzebujących”, aby wzmocnić pozycję społeczności poprzez inicjatywy aktywizacji przestrzeni kosmicznej.
 • „Zrównoważony Kampus Transformation” (Luksemburg), zwycięzca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, w celu renowacji budynków z wykorzystaniem zregenerowanych materiałów w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.
 • Re-Sourcing Commons (Austria), przejście do kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia” w celu promowania zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie zregenerowanych materiałów i zapewnienie współpracy społeczności w parku publicznym.

Zwycięzcy i laureaci nagrody „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” za obiecujące koncepcje to:

 • Regeneracyjne Centrum Rolnictwa (Hiszpania) wygrało publiczne głosowanie w komponencie „Wschodzące Gwiazdy” za skoncentrowanie się na zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska praktykach rolniczych promujących różnorodność biologiczną.
 • Uprawa współudziału (Niemcy), zwycięzca w kategorii „Ponowne połączenie z przyrodą”, aby zaproponować miejsce pobytu badawczego na polu kukurydzianym w celu promowania myślenia projektowego skoncentrowanego na życiu dla architektów i rolników.
 • Hydroscape Lisbon (Portugalia), początek w kategorii „Ponowne połączenie z przyrodą”, w celu zbadania roli wody w odporności na zmianę klimatu i przestrzeni dla społeczności w mieście.
 • Spółdzielnia wspólnot (Węgry), zwycięzca w kategorii „Przywrócenie poczucia przynależności”, w celu promowania przystępnych cenowo mieszkań i inkluzywności poprzez renowację o obiegu zamkniętym i zrównoważone praktyki.
 • Kolegia ( Grecja) w kategorii „Odbudowanie poczucia przynależności” w celu odtworzenia narracji wiejskich poprzez sztukę i współpracę społeczności.
 • Odbudowa społeczności (Ukraina), zwycięzca w kategorii „Priorytetowanie miejsc i osób najbardziej potrzebujących”, aby wzmocnić pozycję ukraińskich społeczności poprzez tworzenie lub odmłodzenie ośrodków budowania społeczności.
 • Teufelsberg Transformation Lab (Niemcy), wyłonił się w kategorii „Prioritising the place and people as best” [Podstawianie priorytetów w miejscach i ludzi, którzy najbardziej jej potrzebują], aby pionierować innowacje polityczne oparte na współpracy dzięki projektowaniu myślenia.
 • Urban_MYCOskin (Portugalia), zwycięzca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, aby przekształcić odpady w cenny materiał przyjazny dla środowiska.
 • Stacja (Belgia), uruchomiona w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, w celu zaproponowania autonomicznej stacji roboczej zasilanej energią ze źródeł odnawialnych w celu przekształcenia zbiorów sezonowych.

Zwycięzcami i laureatami programu Szczególne uznanie wysiłków na rzecz odbudowy i odbudowy Ukrainy” są:

 • Nad Dzherelomem z Rady Miasta Lwowa, zwycięzca, uznany za odbudowę opuszczonego obszaru przyrodniczego w celu integracji społecznej przy jednoczesnym zachowaniu ekosystemu i różnorodności biologicznej.
 • Stany Leo, które zapoczątkowały zapewnienie tymczasowego zakwaterowania osobom wewnętrznie przesiedlonym w Ukrainie.

20 nagrodzonych projektów wybrano spośród 49 finalistów, którzy ucieleśniają zasady nowego europejskiego Bauhausu. Otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości do 30,000 EUR oraz pakiet komunikacyjny, który pomoże im w dalszym rozwijaniu projektów lub powielaniu ich w całej Europie.

Kontekst ogólny

Nagrody w 2024 r. uznają najlepsze inicjatywy nowego europejskiego Bauhausu w czterech kategoriach:

 • Powrót do natury;
 • Odzyskanie poczucia przynależności;
 • Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują,
 • Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia.

W każdej z czterech kategorii ustanowiono dwa równoległe komponenty konkursu: Mistrzowie nowego europejskiego Bauhausu poświęcone istniejącym i ukończonym projektom przynoszącym wyraźne i pozytywne rezultaty oraz „Wschodzące Gwiazdy nowego europejskiego Bauhausu poświęcone koncepcjom przedstawianym przez młode talenty w wieku 30 lat lub młodsze.

Nowy europejski Bauhaus (NEB) to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa łącząca Europejski Zielony Ład z naszym codziennym życiem. Dąży do namacalnych zmian w terenie, które poprawiają nasze codzienne życie. Zapewnia zrównoważone rozwiązania w zakresie transformacji środowiska zbudowanego i stylu życia. Nowy europejski Bauhaus łączy zrównoważony rozwój z dobrym projektowaniem w celu zmniejszenia śladu węglowego przy jednoczesnym zapewnieniu inkluzywności i przystępności cenowej dla wszystkich, z poszanowaniem różnorodnych kultur i tradycji Europy. Inicjatywę stworzono, aby zachęcić wszystkich Europejczyków do myślenia o zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości, pięknej dla oka, umysłu i duszy, oraz do podjęcia działań w celu urzeczywistnienia tej wizji.

Od czasu jego uruchomienia trzy lata temu w orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyenw 2020 r. nowy europejski Bauhaus zainspirował silny ruch oddolny i aktywny udział państw członkowskich, regionów i gmin w całej UE. Przyniosła ona liczne działania we wszystkich państwach członkowskich – łącznie prawie 500 specjalnych projektów – w dziedzinie badań naukowych i innowacji, spójności, rozwoju regionalnego i miejskiego, rozwoju umiejętności i kultury. Prężna wspólnota nowego europejskiego Bauhausu licząca prawie 1400 członków pracuje obecnie w całej UE, docierając do milionów Europejczyków.

Więcej Informacji

Nagrody NEB

Nowy europejski Bauhaus

Platforma otwartych danych w obszarze spójności

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.