NextGenerationEU zapewni państwom członkowskim UE finansowanie wielu rozwiązań cyfrowych, dzięki którym wszystkim Europejczykom będzie żyło się łatwiej.