Przed wyborami europejskimi, które odbędą się w dniach 6–9 czerwca, Komisja opublikowała dziś badanieEurobarometr na temat młodzieży i demokracji, z którego wynika, że 64 % młodych ludzi deklaruje zamiar głosowania. Chociaż 38 % respondentów wskazało, że uważa, iż głosowanie jest najskuteczniejszym działaniem, aby ich głos został wysłuchany, około 19 % stwierdziło, że nie jest zainteresowane polityką, a 13 % nie jest zainteresowane głosowaniem.

Badanie wykazało, że wielu młodych ludzi jest aktywnych i zaangażowanych: 64% stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyło w działaniach jednej lub kilku organizacji. Ponadto 48 % poinformowało, że podjęło działania w celu zmiany społeczeństwa, podpisując petycję, uczestnicząc w walnym zgromadzeniu lub wysyłając pismo do polityków. W szczególności młodzi ludzie byli aktywni w kwestiach związanych z prawami człowieka (34 %), zmianą klimatu i środowiskiem (33 %), zdrowiem i dobrostanem (29 %) oraz równymi prawami niezależnie od płci, rasy czy seksualności (29 %).

Młodzi ludzie uważali, że system edukacji dobrze przygotowywał ich do niektórych wyzwań, przed którymi stoją. Na przykład 73% respondentów stwierdziło, że ich wykształcenie wyposażyło ich w umiejętności cyfrowe niezbędne do wykrywania dezinformacji. 72 % respondentów stwierdziło, że ich wykształcenie nauczyło ich do dbania o środowisko.

Ponadto badanie wykazało, że młodzi ludzie nadal mają perspektywy europejskie. Ponad 43% uczestniczyło w działaniu w innym kraju UE. Typowymi przykładami są studia lub szkolenia (16 %), wolontariat (12 %) lub praca (12 %). Prawie połowa badanych młodych ludzi (49 %) twierdzi, że jest świadoma możliwości finansowania oferowanych przez Erasmus+, unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Ponadto 67 % młodych ludzi uważa, że UE ma wpływ, przynajmniej w pewnym stopniu, na ich codzienne życie, podczas gdy 26 % twierdzi, że tak nie jest, a 7 % nie wie.

Kontekst ogólny

Badanie Eurobarometr Flash 545 „Młodzież i demokracja” przeprowadzono w okresie od 3 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r. i dotyczyło reprezentatywnej próby 26,189 młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat w 27 państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono przy wykorzystaniu wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI).

Wyniki badania Eurobarometru będą stanowić wkład w prace Komisji Europejskiej przedstawione wkomunikacie Komisji w sprawie spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży.  Komisja wyznaczyła koordynatora UE ds. młodzieży i przeprowadza kontrolę młodzieży w procesie kształtowania polityki UE. W kontekście Europejskiego Tygodnia Młodzieży w kwietniu 2024 r. zarówno wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, jak i komisarz Iliana Ivanova byli gospodarzami dialogów na temat polityki młodzieżowej. Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości europejskie i zaangażowanie obywatelskie leżą u podstaw programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.