WTO wprowadziło nowe zasady ułatwiające i upraszczające handel usługami. Nowe zasady mają zastosowanie do licznej i zróżnicowanej grupy członków WTO, w tym krajów rozwiniętych, rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych. Odpowiadają one za 92 proc. światowego handlu usługami.

Zasady określone w porozumieniu WTO, tzw. wspólnej inicjatywie w zakresie przepisów wewnętrznych dotyczących usług, mają uprościć wymogi dotyczące upoważnień i ograniczyć przeszkody biurokratyczne, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa na całym świecie, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. Porozumienie ma pomóc obniżyć koszty handlu usługami na świecie o ponad 110 mld euro w skali roku dzięki zapewnieniu przejrzystych, skutecznych i przewidywalnych wymogów i procedur dotyczących upoważnień i kwalifikowania.

Mniej biurokracji, więcej handlu

Usługi to obecnie największy i najszybciej rozwijający się sektor gospodarki. W UE usługi stanowią blisko 75 proc. PKB i zatrudnienia, natomiast handel usługami stanowi 25 proc. PKB Unii Europejskiej i wspiera ponad 20 mln miejsc pracy. Wartość eksportu globalnych usług przekroczyła 6 bilionów euro, co stanowi 23 proc. handlu światowego ogółem. Handel usługami przynosi istotne i wielowymiarowe korzyści rozwojowe, gdyż usługi są dla krajów rozwijających się bezpośrednią metodą na zróżnicowanie ich eksportu.

Jasne zasady dotyczące upoważnień, uzgodnione w ramach wspólnej inicjatywy, znacznie ułatwią handel usługami. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczyń, które zazwyczaj nie dysponują tymi samymi zasobami, aby móc sprostać skomplikowanym wymaganiom, które muszą spełniać, aby działać na rynkach zagranicznych.

Zasady pomagają również realizować Europejską agendę cyfrową, ponieważ są korzystne dla sektorów, takich jak telekomunikacja, usługi informatyczne, inżynieria i bankowość. Co więcej, po raz pierwszy zdarza się, że dokument WTO zawiera wiążący przepis dotyczący niedyskryminacji mężczyzn i kobiet.

Kontekst

71 członków WTO, w tym kraje Unii, zaczynają stosować nowe zasady.

Każdy z członków WTO ma własną listę szczegółowych zobowiązań, na której znajdują się podjęte zobowiązania, m.in. w zakresie traktowania zagranicznych dostawców usług. Członkowie uczestniczący we wspólnej inicjatywie ulepszyli swoje listy, wprowadzając do nich nowe zasady dotyczące przepisów wewnętrznych. Nowe zasady będą korzystne dla dostawców usług ze wszystkich krajów członkowskich WTO w myśl zasady najwyższego uprzywilejowania.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.