UE i Republika Korei potwierdzają swoje partnerstwo w zakresie kluczowych technologii cyfrowych z korzyścią dla obywateli i gospodarek.
UE i Republika Korei zorganizowały w Brukseli drugie posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego. Radzie współprzewodniczyli komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oraz koreański minister nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych dr Lee Jong-Ho.

Podczas posiedzenia ministerialnego UE i Korea potwierdziły swoje zobowiązanie do współpracy w zakresie kluczowych technologii cyfrowych z korzyścią dla obywateli i gospodarek. Podsumowali postępy poczynione od czasu pierwszego posiedzenia Rady Partnerstwa Cyfrowego i uzgodnili listę kluczowych obszarów dalszej współpracy. UE i Korea uzgodniły, że będą kontynuować współpracę w zakresie półprzewodników, sieci 5G i innych, technologii kwantowych, platform, sztucznej inteligencji (AI), a także cyberbezpieczeństwa, oraz określiły inne obszary współpracy, takie jak łączność sieciowa.

Aby ułatwić realizację tych wspólnych projektów, Komisja i Republika Korei zakończyły wczoraj negocjacje w sprawie stowarzyszenia tego kraju z unijnym programem finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”.

Najważniejsze wyniki drugiego posiedzenia Rady Partnerstwa Cyfrowego
UE i Republika Korei postanowiły współpracować w zakresie inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie półprzewodników. Projekty zostaną wybrane w czerwcu 2024 r. i mają się rozpocząć do końca roku. Partnerzy zapoczątkowali również wspólne Forum Naukowców ds. Półprzewodników UE-Republika Korei, które połączy naukowców. Podkreślili również znaczenie wymiany informacji na temat łańcucha dostaw półprzewodników.

W dziedzinie sieci 5G i 6G UE i Republika Korei ogłosiły zaproszenie do składania wniosków dotyczących zagadnień badawczych w dziedzinie sieci dostępu radiowego (RAN) i technologii 6G. Oczekuje się, że projekty rozpoczną się pod koniec 2024 r.

Po powołaniu grupy ekspertów kwantowej podczas pierwszej Rady Partnerstwa Cyfrowego obie strony określiły również wspólne tematy badawcze, które mogłyby stanowić podstawę wspólnej współpracy badawczej.

Obaj partnerzy podzielają tę samą wizję sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska internetowego i będą kontynuować wdrażanie zasad deklaracji w sprawie przyszłości internetu zgodnie z Europejską deklaracją praw i zasad cyfrowych.

Obaj partnerzy uznali również znaczenie ustanowionego w 2023 r. kanału komunikacji na temat sztucznej inteligencji w celu określenia wspólnych podejść oraz zapewnienia wiarygodności i innowacji, w tym w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Obie strony będą kontynuować wymianę informacji w związku ze szczytem w sprawie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji planowanym na maj 2024 r. oraz Światowym Forum ds. Sztucznej Inteligencji zorganizowanym przez Republikę Korei.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i niepewnym świecie UE i Republika Korei podjęły kroki w celu wymiany informacji na temat tendencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, najlepszych praktyk w zakresie cyfryzacji MŚP oraz współpracy w zakresie normalizacji ICT na forach międzynarodowych w celu promowania ich wspólnej wizji.

Ponadto Komisja Europejska podkreśliła znaczenie współpracy w zakresie łączności. Obejmuje to projekty dotyczące podmorskich połączeń kablowych przez Arktykę w celu zapewnienia wiarygodnych przepływów danych, a także współpracy w zakresie bezpiecznej i odpornej łączności w państwach trzecich.

Kolejne kroki
Kolejną Radę Partnerstwa Cyfrowego zaplanowano na pierwszą połowę 2025 r. w Seulu, aby dokonać przeglądu postępów i podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia partnerstwa cyfrowego między UE a Republiką Korei.

Kontekst ogólny
Partnerstwo cyfrowe UE-KOR zostało ogłoszone wspólnie przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen i prezydent Yoona 28 listopada 2022 r. Pierwsze posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego odbyło się w Seulu 23 czerwca 2023 r.

Partnerstwo UE-Korea jest częścią strategii UE na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, której celem jest wzmocnienie partnerstw UE w Azji. W maju 2022 r. podczas 28. szczytu UE- Japonia zawarto pierwsze partnerstwo cyfrowe z Japonią. 1 lutego 2023 r. podpisano partnerstwo cyfrowe UE-Singapur.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.