Druga grupa psów, wyszkolonych w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) zostanie przekazana ukraińskim przewodnikom. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania działającego w ramach sił zbrojnych Ukrainy.

9 listopada br. w Nowym Sączu odbędzie się uroczyste przekazanie kolejnych 9 psów, które zostały wyszkolone w Belgii, Luksemburgu i Finlandii. Psy trafią na służbę w Ukrainie.

W Polsce zwierzęta odbyły 14 dniowy turnus adaptacyjny, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w czasie którego ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

Komisja Europejska przekaże również ukraińskim siłom zbrojnym drony do wykrywania metali, które zostaną wykorzystane w celu wsparcia pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których proces rozminowywania trwa bardzo długo.

Zapraszamy media na uroczyste przekazanie psów i dronów w czwartek 9 listopada do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

AGENDA

9.00 – 9.10 Powitanie

  • Generał brygady SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
  • Martin Schiefer – dyrektor w Komisji Europejskiej
  • Pułkownik Petro Bruzhyna – dowódca ukraińskiego batalionu rozminowywania przyjmującego psy

9.10 – 9.55 – Prezentacja umiejętności psów w zakresie wykrywania ładunków i materiałów wybuchowych.

10.00 – 10.30 – Konferencja prasowa

Od 10.35 – Uroczystość przekazania psów ukraińskim siłom zbrojnym.

UWAGA: Dziennikarzy prosimy o przybycie na miejsce do godz. 8.30 do Biura Przepustek KaOSG. Wejście na teren obiektu będzie odbywało się na podstawie ważnych dowodów osobistych i legitymacji prasowych. W przypadku dziennikarzy spoza Unii Europejskiej wymagany jest paszport. Ze względów organizacyjnych konieczne jest pozostawienie samochodów poza obiektem KaOSG.

***

Projekt Komisji Europejskiej dla Ukrainy obejmuje wyszkolenie w sumie 50 psów, które będą służyć ukraińskiemu społeczeństwu walczącemu z rosyjską napaścią na ich kraj.

Odnajdywanie i unieszkodliwianie pocisków, ładunków, materiałów wybuchowych czy materiałów radioaktywnych stanowi integralną część przywracania bezpieczeństwa cywilom, infrastrukturze i obiektom o znaczeniu krytycznym.

Pilotażowy program Komisji Europejskiej ma na celu wykrywanie materiałów radiologicznych, które mogły zostać wywiezione ze szpitali po rosyjskiej inwazji i ukryte przez przestępców. Specjalnie wyszkolone psy zostaną wyposażone w urządzenia służące do wykrywania tych substancji podczas przeszukiwań terenów wyzwolonych. Ta inicjatywa jest częścią ogólnych działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz materiałów wybuchowych.

Projekt realizowany jest z pełnym poszanowaniem unijnych zasad bezpieczeństwa zwierząt. Do tej pory żaden pies nie zginął ani nie został ranny podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem. Komisja Europejska dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić psom odpowiedni sprzęt ochronny, który ma chronić je podczas wykonywania obowiązków służbowych. Psy zostały wyposażone w specjalne buty, okulary oraz specjalne szelki ochronne Dodatkowo, każdy pies został zaopatrzony w apteczkę medyczną, otrzymał specjalną budę transportową oraz dodatkowe wyposażenie i karmę na okres 1 miesiąca. Komisji Europejskiej bardzo zależy na dobrostanie zwierząt.

Kontekst:

Pierwsze dziewięć psów zostało przekazanych w marcu tego roku i od kilku miesięcy pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami pomagając Ukraińcom w rozminowywaniu ich kraju. 9. listopada kolejna grupa psów dołączy do ukraińskiej armii, wspierając Ukrainę nie tylko w rozminowaniu kraju czy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ale również w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.