Nagroda Access City za 2023 r., przyznana szwedzkiemu miastu Skellefteå, jest wyrazem uznania dla jego wieloletniego zaangażowania i innowacyjnego podejścia do kwestii poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność jest uwzględniana we wszystkich planach Skellefteå. Przestrzenie publiczne, takie jak place zabaw czy ulice, są wyposażone w dotykowe znaki informacyjne i podgrzewane chodniki, tak aby śnieg i lód nie stanowiły przeszkody. Centralny park miejski i pobliskie tereny nadrzeczne mają ścieżki sensoryczne i mapy dotykowe, miejsca siedzące i windę zewnętrzną. Usługa SMS dla osób niewidomych i szczątkowo widzących dostarcza informacji na temat robót drogowych i potencjalnych utrudnień na terenie całego miasta. Autobusy miejskie są również w pełni dostępne dzięki niskim podłogom, rampom, ekranom tekstowym i komunikatom audio. Skellefteå oferuje również szkolenia dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną pozwalające im na poznawanie różnych technologii i sposobów pracy. Ma im to pomóc w osiągnięciu samodzielności w dorosłym życiu.

Nagrody wręczyły dziś wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová oraz komisarz do spraw równości Helena Dalli podczas konferencji poświęconej Europejskiemu Dniu Osób z Niepełnosprawnością 2022, zorganizowanej przez Komisję Europejską wraz z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych.

Drugie i trzecie miejsce zdobyły hiszpańska Kordoba oraz stolica Słowenii Lublana. Trzy inne miasta otrzymały wyróżnienie za swoje wysiłki na rzecz zwiększania dostępności: Hamburg (Niemcy) za politykę w zakresie budownictwa; Grenoble (Francja) za sieć transportową oraz Mérida (Hiszpania) za starania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dostępność jest niezbędna, aby osoby z niepełnosprawnością mogły w pełni uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia – na równi z innymi osobami. Około 87 mln osób w UE jest dotkniętych jakąś formą niepełnosprawności. Nagroda Access City została stworzona w 2010 r. i jest przyznawana w ramach strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, której celem jest budowanie Unii bez barier. Nagrodę tę otrzymują europejskie miasta, które zaprezentowały najlepsze praktyki i udokumentowały swoje wysiłki na rzecz zapewnienia równego dostępu do mieszkań, transportu publicznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych i innych usług dla osób z niepełnosprawnościami i starszych obywateli.

Spośród 43 miast ubiegających się o nagrodę Access City w 2023 r. eksperci krajowi wybrali wstępnie 22 zgłoszenia. Następnie europejskie jury wyłoniło sześć najlepszych miast, a tegorocznym zwycięzcą zostało szwedzkie Skellefteå.

Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu to: 2022 r. – miasto Luksemburg (Luksemburg) 2021 r. – Jönköping (Szwecja) 2020 r. – Warszawa (Polska) 2019 r. – Breda (Holandia) 2018 r. – Lyon (Francja) 2017 r. – Chester (Wielka Brytania) 2016 r. – Mediolan (Włochy) 2015 r. – Borås (Szwecja) 2014 r. – Göteborg (Szwecja) 2013 r. – Berlin (Niemcy) 2012 r. – Salzburg (Austria) 2011 r. – Ávila (Hiszpania).

Dodatkowe informacje

Nagroda Access City

Europejski Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2022

Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Z roku na rok miasta w całej Unii zwiększają swoje zaangażowanie na rzecz ułatwiania codziennego życia osobom z niepełnosprawnościami. Pokazują w ten sposób, że dostępność i autonomia przynoszą korzyści wszystkim. Dzisiejsi zwycięzcy są wzorem do naśladowania oraz źródłem inspiracji dla innych miast w UE i poza nią. W tym roku Skellefteå pokazało, jak dużo można zrobić, aby dostosować miasta do potrzeb obywateli.

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości – 25/11/2022

Przyznanie nagrody Access City to okazja do wspólnego świętowania i moment na to, byśmy mogli docenić wysiłki miast, które przyczyniają się do tworzenia Unii równości, i abyśmy mogli się od nich uczyć. Wiele miast w całej Europie dąży do przełamywania barier i projektowania rozwiązań zapewniających dostępność. W 2020 r. Skellefteå zdobyło trzecie miejsce w konkursie o nagrodę Access City. Od tego czasu nie ustawało w wysiłkach, aby zwiększać dostępność dla wszystkich. Miasta takie jak Skellefteå są przyszłością Unii równości, w której możliwość samodzielnego życia i podróżowania będzie tak samo dostępna dla wszystkich.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce