Komisja zapowiada dzisiaj nowy pakiet pomocy o wartości 200 milionów euro, aby pomóc osobom przesiedlonym w Ukrainie. Odbywa się to w kontekście międzynarodowej konferencji darczyńców zwołanej wspólnie przez Polskę i Szwecję.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Cel naszego dzisiejszego spotkania jest jasny: mamy pomóc dzielnemu narodowi ukraińskiemu, który walczy z najeźdźcą i broni swojej wolności. Brutalna inwazja rosyjska trwa już dziesięć tygodni. Dziesięć tygodni, w czasie których Unia Europejska wytrwale stoi u boku Ukrainy. Unia Europejska odpowiedziała dziś po raz kolejny na apel o wsparcie Ukrainy. W imieniu Komisji Europejskiej zadeklarowałam 200 milionów euro na rzecz Ukrainy. W zeszłym miesiącu podczas konferencji darczyńców pozyskano 9,1 miliardów euro dla Ukraińców przebywających w Ukrainie i poza jej granicami. Wiemy, że potrzebne będą dalsze działania. I będziemy nadal stać u boku Ukrainy.

Od początku wojny wywołanej przez Putina w Ukrainie wewnętrznie przesiedlonych zostało blisko 8 milionów osób, z których dwie trzecie to dzieci. Ponad 5,3 miliona osób opuściło Ukrainę, aby szukać schronienia w UE i krajach sąsiadujących.

Unia Europejska wspiera naród ukraiński od samego początku brutalnej inwazji rosyjskiej.

Mobilizujemy siłę gospodarczą UE, wprowadzając szereg sankcji, aby uszczuplić zasoby wykorzystywane przez Putina do finansowania wojny.

Z drugiej strony przekazaliśmy już około 4 miliardów euro w ramach pomocy makrofinansowej, pomocy humanitarnej oraz wsparcia dla państw członkowskich przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

W zeszłym miesiącu Komisja Europejska zwołała wraz z Kanadą globalną konferencję darczyńców, w ramach której zebrano 9,1 miliarda euro na wsparcie dla osób uciekających przed bombami – zarówno w inne miejsca w Ukrainie, jak i za granicę.

Komisja Europejska jest gotowa obecnie pomagać w odbudowie kraju po wojnie. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zaproponowała wczoraj rozpoczęcie prac nad ambitnym pakietem na rzecz odbudowy. Powinien on przyciągnąć ogromne inwestycje niezbędne do odbudowy, wdrożenia reform i uczynienia Ukrainy atrakcyjnym miejscem dla inwestycji.

źródło: Komisja Europejska w Polsce