UE i Urugwaj podjęły dziś decyzję o zacieśnieniu współpracy w zakresie przejścia na czystą energię. Podczas szczytu UE-CELAC w Brukseli komisarz ds. energii Kadri Simson i minister ds. spraw zagranicznych Urugwaju Francisco Bustillo Bonasso, w obecności przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta Wschodniej Republiki Urugwaju Luisa Lacalle Pou, podpisali protokół ustaleń w sprawie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i wodoru odnawialnego. Protokół ustaleń stanowi część programu inwestycyjnego Global Gateway Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby, który przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła podczas okrągłego stołu na temat działalności gospodarczej UE–LAC.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: UE i Urugwaj podzielają ambicje dotyczące zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które jest zgodne z naszymi ambitnymi celami klimatycznymi. Podzielamy zdanie, że niezbędny jest globalny rynek wodoru, który jest oparty na zasadach, przejrzysty i sprawnie funkcjonujący oraz u którego podstaw leżą wiarygodne międzynarodowe normy i systemy certyfikacji. Protokół ustaleń stanowi podstawę dla ukierunkowania naszych działań tym zakresie i zintensyfikowania ich, ponieważ obie strony dążą do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Energia odnawialna, efektywność energetyczna i wodór odnawialny

Podpisany dziś protokół określa cele i wyznacza kierunek dla przyszłego planu konkretnych działań wspieranych w ramach strategii inwestycyjnej Global Gateway. Potencjalne obszary współpracy obejmują przegląd i pogłębienie działań i strategii związanych z promowaniem efektywności energetycznej, a także wymianę informacji dotyczących strategii w zakresie energii odnawialnej i wodoru odnawialnego oraz jego pochodnych. Dokładniej rzecz ujmując, współpraca w obszarze badań naukowych i kwestii regulacyjnych obejmie opracowywanie definicji, metodyk, zasad zrównoważonego rozwoju, systemów certyfikacji oraz środków napędzających poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie wodoru odnawialnego na większą skalę.

Strony będą również współpracowały nad ukierunkowaniem inwestycji na te krytyczne obszary poprzez zapewnienie potencjalnym inwestorom maksymalnej przejrzystości w zakresie finansowania, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Urugwaju.

W protokole podkreślono, że inwestycje w energię odnawialną, efektywność energetyczną oraz wodór odnawialny i jego pochodne muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami o ochronie środowiska – zarówno morskiego, jak i lądowego w UE i Urugwaju – aby zapewnić jednoczesne rozwiązanie kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej. Ponadto strategie polityczne promujące efektywność energetyczną, energię odnawialną oraz wodór odnawialny i jego pochodne powinny w odpowiedni sposób uwzględniać ochronę oraz odbudowę systemów wodnych i ekosystemów związanych z wodą. 

Kontekst

UE i Urugwaj rozpoczęły niedawno dialog energetyczny obejmujący energię odnawialną, efektywność energetyczną i wodór odnawialny. Stanowi to kontynuację owocnego dialogu politycznego opartego na umowie ramowej w sprawie współpracy między UE Urugwajem, która została podpisana w 1992 r. Obie strony podzielają cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i uznają kluczową rolę efektywności energetycznej i energii odnawialnej w realizacji celów porozumienia paryskiego.

Komisja Europejska koordynuje opracowywanie i wdrażanie programu inwestycyjnego Global Gateway Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby. Program ten stanowi polityczne zobowiązanie do współpracy. Określono w nim sprawiedliwe, ekologiczne i cyfrowe możliwości inwestycyjne w państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które skorzystają na otwartym otoczeniu wynikającym z umów handlowych i inwestycyjnych. Program pomoże również w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Zwrócono w nim uwagę na ponad 130 przykładowych projektów w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, aby pozyskać inteligentne inwestycje promujące zrównoważony wzrost w kluczowych sektorach, takich jak zdrowie, energia odnawialna, łączność cyfrowa, surowce krytyczne, badania naukowe i innowacje.

Program inwestycyjny Global Gateway zostanie zrealizowany w ramach inicjatyw Drużyny Europy:  UE, jej państwa członkowskie, instytucje finansowania rozwoju – w tym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), agencje kredytów eksportowych i wszystkie inne publiczne źródła finansowania – będą współpracowały w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.