Unia Europejska i Bangladesz podpisały dziś horyzontalną umowę lotniczą. Umowa ta umożliwi wszystkim unijnym przewoźnikom lotniczym wykonywanie lotów między Bangladeszem a którymkolwiek z siedmiu państw członkowskich UE [1], których dwustronne umowy o komunikacji lotniczej z Bangladeszem jeszcze na to nie pozwalają. Wcześniej te dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zezwalały jedynie przedsiębiorstwom lotniczym będącym własnością państwa członkowskiego-sygnatariusza lub jego obywateli na lot między tym państwem a państwem trzecim i kontrolowanym przez nie.

Umowa ta, zapewniając wszystkim unijnym przewoźnikom lotniczym niedyskryminacyjny dostęp do tras łączących UE z Bangladeszem, promuje otwartą i uczciwą konkurencję oraz przyczyni się do poprawy jakości sieci połączeń. Zarówno UE, jak i Bangladesz skorzystają z pewności prawa zapewnianej przez tę umowę.

Kontekst ogólny

Porozumienie horyzontalne między UE a Bangladeszem jest kolejnym rezultatem strategii Komisji na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, która ma na celu generowanie wzrostu dla europejskich przedsiębiorstw, wspieranie innowacji i umożliwienie pasażerom korzystania z bezpieczniejszych, bardziej zrównoważonych i przystępnych cenowo lotów.

Kolejne kroki

Zarówno Unia Europejska, jak i Bangladesz przystąpią do swoich procedur wewnętrznych w celu wprowadzenia w życie umowy.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.