Komisja Europejska przyjęła dziś wspólny wniosek (wysokiego przedstawiciela i Komisji) dotyczący nowego pakietu środków służących utrzymaniu i wzmocnieniu skuteczności sześciu szeroko zakrojonych i bezprecedensowych unijnych pakietów sankcji wobec Rosji.

W dzisiejszym pakiecie służącym utrzymaniu i dostosowaniu sankcji wyjaśniono szereg przepisów, aby wzmocnić pewność prawa na potrzeby podmiotów gospodarczych i egzekwowanie przepisów przez państwa członkowskie. Za sprawą tego pakietu dostosowano ponadto sankcje UE do sankcji naszych sojuszników i partnerów, w szczególności z grupy G-7. Co ważne, pakiet potwierdza zdecydowane stanowisko Komisji w sprawie ochrony bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Rosyjska brutalna wojna z Ukrainą nie słabnie. Proponujemy dziś w związku z tym zaostrzenie unijnych dotkliwych sankcji wobec Kremla, skuteczniejsze ich egzekwowanie i przedłużenie ich obowiązywania do stycznia 2023 r. Moskwa musi nadal płacić wysoką cenę za swoją agresję.

Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, stwierdził: Sankcje UE są surowe i dotkliwe. Kierujemy je nadal wobec osób z bliskiego otoczenia Putina i Kremla. Dzisiejszy pakiet odzwierciedla koordynację naszego podejścia z partnerami międzynarodowymi, w tym z grupą G-7. Oprócz tych środków przedstawię również Radzie wnioski w sprawie umieszczenia większej liczby osób i podmiotów w wykazie, na podstawie którego będzie można zamrozić ich aktywa i ograniczyć możliwość podróżowania.

Szczegółowe wyjaśnienia

Dzisiejszy pakiet wprowadzi nowy zakaz importu rosyjskiego złota i wzmocni jednocześnie naszą kontrolę eksportu zaawansowanych technologii i technologii o podwójnym zastosowaniu. Dzięki temu unijne sankcje będą lepiej dostosowane do sankcji stosowanych przez naszych partnerów z grupy G-7. Zwiększone zostaną również wymogi w zakresie sprawozdawczości, aby zaostrzyć zamrożenie aktywów przez UE.

W pakiecie przypomina się również, że sankcje UE nie dotyczą handlu produktami rolnymi między państwami trzecimi a Rosją. W tekście pakietu wyjaśniono ponadto dokładny zakres niektórych sankcji finansowych i gospodarczych.  

Zaproponowano również przedłużenie obecnych sankcji UE o sześć miesięcy, do czasu kolejnego przeglądu przewidzianego na koniec stycznia 2023 r.

Pakiet będzie teraz omawiany przez państwa członkowskie w Radzie w związku z jego przyjęciem.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat sankcji UE wobec Rosji i Białorusi

Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat Ukrainy

Pytania i odpowiedzi dotyczące sankcji

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce