Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zapraszają na kolejną edycję Olimpiady. Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Celem olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Chcąc wesprzeć pokolenie, które najbardziej ucierpiało w trakcie pandemii COVID-19, Komisja Europejska postanowiła ogłosić 2022 rok Rokiem Młodzieży. Przyjęty wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja, we współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi zamierza inspirować i promować młodych ludzi.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od wielu lat w jej organizację zaangażowało się Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe.

Jakie nagrody?

Laureaci olimpiady “Gwiezdny Krąg” otrzymają:

maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach: europeistyka; europeistyka – integracja europejska; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; European Politics and Economics;

płatny staż w Parlamencie Europejskim;

wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;

nagrody rzeczowe

Chcesz wziąć udział? Twoja szkoła musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do 4 marca 2022 i przesłać na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl  

Więcej informacji oraz regulamin olimpiady można znaleźć na stronie www.gwiezdnykrag.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ 04.03.2022 r. godz: 23:59

Źródło: gwiezdnykrag.pl