EUROWYBORY 2024 - EUROPE DIRECT OPOLE

Gdzie można głosować?
Obywatele Polski głosujący w PolsceWyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania...
Jaki jest podział na okręgi i ile ich jest?
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, a w każdym z nich wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów, jeśli ci startują z ramienia tych samych krajowych...
Wybory do Parlamentu Europejskiego -gdzie można głosować?
Obywatele Polski głosujący w PolsceWyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania...
Jak wybiera się posłów i posłanki do PE? Kto może kandydować?
Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne...
Na górę