Komisja Europejska przedstawia dostosowany pakiet dotyczący kolejnej generacji zasobów własnych. Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi podczas negocjacji w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska zakończyła prace nad wnioskiem dotyczącym kolejnej generacji zasobów własnych.

Pakiet obejmuje nowe tymczasowe statystyczne zasoby własne oparte na zyskach przedsiębiorstw. W następstwie porozumienia politycznego w …