Współprzewodniczący Rady UE-Indie ds. Handlu i Technologii, wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis i wiceprzewodnicząca Věra Jourová, przeprowadzili w dniu dzisiejszym rozmowę podsumowującą ze swoim indyjskimi partnerami: ministrem spraw zewnętrznych – Subrahmanyamem Jaishankarem, ministrem kolei, łączności, elektroniki i technologii informacyjnych – Ashwini Vaishnawem oraz ministrem handlu – Piyushem Goyalem. W rozmowie oceniono dotychczasowe osiągnięcia w ramach Rady UE-Indie ds. Handlu i Technologii oraz przygotowano podstawy dla kolejnego posiedzenia ministerialnego.

Z zadowoleniem przyjęto porozumienie osiągnięte między UE a Indiami odnośnie do protokołu ustaleń w sprawie półprzewodników. Protokół został podpisany przez Thierry’ego Bretona, komisarza ds. rynku wewnętrznego, oraz Ashwini Vaishnawa, ministra kolei, łączności, elektroniki i technologii informacyjnych rządu Indii. W porozumieniu określono formy współpracy UE oraz Indii, która zaowocuje stworzeniem solidnych łańcuchów dostaw półprzewodników oraz wspólnymi działaniami w obszarze innowacji.

W ramach protokołu ustaleń UE oraz Indie zamierzają:

  • wymieniać doświadczenia, najlepsze praktyki i informacje na temat – odpowiednio – swoich ekosystemów półprzewodników;
  • określić obszary współpracy w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji między uniwersytetami, organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami;
  • promować rozwój umiejętności, talentów i siły roboczej w sektorze półprzewodników oraz ułatwiać współpracę za pośrednictwem warsztatów i partnerstw oraz w drodze promowania inwestycji bezpośrednich;
  • zapewnić równe warunki działania w tym sektorze, w tym poprzez wymianę informacji na temat przyznanych dotacji publicznych.

Dalsze działania

Obie strony będą kontynuować spotkania i będą sporządzać sprawozdania w ramach Rady UE-Indie ds. Handlu i Technologii. Następne posiedzenie ministerialne w ramach Rady planowane jest na początek 2024 r. Odbędzie się ono w Indiach.

Kontekst

Partnerstwo z Indiami to jedna z najważniejszych relacji międzynarodowych dla UE, a wzmocnienie tego partnerstwa, w tym za pośrednictwem inicjatyw takich jak Rada ds. Handlu i Technologii, to jedno z najważniejszych zadań.

Pierwsze posiedzenie ministerialne Rady odbyło się 16 maja 2023 r. w Brukseli, a poprzedziła je inauguracja mająca miejsce 6 lutego 2023 r. oraz oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Indii Narendry Modiego wydane 25 kwietnia 2022 r. w Nowym Delhi.

Rada UE–Indie ds. Handlu i Technologii jest drugim dwustronnym forum tego rodzaju dla UE oraz pierwszym forum tego rodzaju dla Indii. W czerwcu 2021 r. Radę ds. Handlu i Technologii powołały Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Rada będzie stanowić uzupełnienie partnerstw cyfrowych zawiązanych wcześniej z partnerami azjatyckimi w ramach unijnej strategii współpracy w regionie Indo-Pacyfiku.

Więcej informacji

Protokół ustaleń w sprawie półprzewodników

Pierwsza Rada UE–Indie ds. Handlu i Technologii

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce