Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś przez Parlament Europejski i Radę UE porozumienie polityczne w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – jednego z głównych elementów silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Przepisy zaproponowane przez Komisję w maju 2022 r. mają dwa główne cele:

  • Umieszczenie obywateli w centrum opieki zdrowotnej i zapewnienie im pełnej kontroli nad ich danymi w celu uzyskania lepszej opieki zdrowotnej w całej UE;
  • Udostępnianie danych na potrzeby badań naukowych i zdrowia publicznego.

Porozumienie osiągnięte przez współprawodawców ustanawia jasne zasady wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów lepszego świadczenia opieki zdrowotnej, badań naukowych, innowacji i kształtowania polityki. Nowe przepisy wykorzystają potencjał, jaki daje bezpieczna i pewna wymiana, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi standardami ochrony danych w UE.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatele będą mieli natychmiastowy i łatwy dostęp do swoich cyfrowych danych dotyczących zdrowia niezależnie od tego, gdzie przebywają w UE. Pracownicy służby zdrowia będą mieli dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, gdy jest ona wymagana do leczenia w innym państwie członkowskim, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dowody, w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia tworzy również solidne ramy prawne dotyczące ponownego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, innowacji i zdrowia publicznego. Dane te pomogą opracować metody leczenia ratujące życie i spersonalizowane leki, ale także poprawić gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej, przy zachowaniu ścisłych warunków bezpieczeństwa danych i dostępu do nich oraz z poszanowaniem praw podstawowych.

Kolejne kroki

Parlament Europejski i Rada formalnie przyjmą nowe rozporządzenie. Następnie będzie on miał zastosowanie na różnych etapach w zależności od przypadku użycia i rodzaju danych.

Więcej Informacji

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia

Zestawienie informacji

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.