1 lutego komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oraz kanadyjski minister innowacji, nauki i przemysłu François-Philippe Champagne spotkali się 1 lutego, aby rozpocząć prace nad wdrożeniempartnerstwa cyfrowego UE-Kanada, które zakończyło się na szczycie w Kanadzie w dniach 23–24 listopada.

Po wirtualnym posiedzeniu wydali następujący wspólny komunikat prasowy:

Nowe partnerstwo cyfrowe pomoże UE i Kanadzie sprostać nowym wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową, które mają wpływ na badania naukowe, przemysł, społeczeństwo i szerzej pojętą gospodarkę.

Jego celem jest zacieśnienie współpracy w zakresie sztucznej inteligencji (AI), nauki kwantowej i półprzewodników, polityki publicznej związanej z platformami internetowymi, bezpiecznej łączności międzynarodowej i cyberbezpieczeństwa. Priorytety te zostaną omówione na szczeblu urzędników w ramach dialogu cyfrowego w lutym.

Jeżeli chodzi o półprzewodniki, UE i Kanada zamierzają współpracować w celu zaradzenia przyszłym zakłóceniom w łańcuchu dostaw półprzewodników poprzez zbadanie mechanizmów monitorowania i wczesnego ostrzegania. Zamierzają wymieniać się informacjami na temat wsparcia publicznego dla tego sektora. Obie strony analizowały również współpracę w zakresie badań i rozwoju najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych. Partnerzy zamierzają również wymieniać informacje na temat inicjatyw na rzecz rozwoju siły roboczej z udziałem środowisk akademickich, organizacji badawczych i przemysłu.

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, UE i Kanada zamierzają ustanowić regularne kanały komunikacji i wymiany informacji poprzez warsztaty, w tym na temat zarządzania sztuczną inteligencją i norm międzynarodowych.

Jeśli chodzi o naukę kwantową, UE i Kanada dążą do rozszerzenia wzajemnie korzystnej współpracy w celu przyspieszenia badań, rozwoju i innowacji, przy jednoczesnym promowaniu miejsc pracy i wykorzystania technologii kwantowych w szeroko pojętej gospodarce.

Jeżeli chodzi o platformy internetowe, UE i Kanada zamierzają kontynuować współpracę i wymianę informacji na temat środków mających zapewnić przejrzystość, sprawiedliwość i rozliczalność oraz sprawić, by internet stał się bezpieczniejszym i bardziej inkluzywnym miejscem dla użytkowników. W nadchodzącym roku partnerzy będą dążyć do wymiany informacji na temat wdrażania ich odpowiednich ram.

Jeżeli chodzi o bezpieczną i odporną konektywność, UE i Kanada zamierzają wymieniać się informacjami, aby zachęcić do rozwoju bezpiecznej i wysokiej jakości łączności oraz zbadać działania mające na celu rozwój bezpiecznej i wysokiej jakości łączności między Europą, Ameryką Północną i Azją, na przykład potencjalnych szlaków w Arktyce lub Północnym Atlantyku.

Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, UE i Kanada zamierzają współpracować przy wdrażaniu ram regulacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, w tym w dziedzinie ochrony infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa produktów. Istnieje możliwość współpracy w zakresie certyfikacji i norm bezpieczeństwa cybernetycznego. W pierwszej kolejności partnerzy określą możliwości wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie realizacji inicjatyw krajowych.

Jeżeli chodzi o tożsamość cyfrową, dane uwierzytelniające cyfrowe i usługi zaufania, obie strony zamierzają promować interoperacyjność za pomocą projektów pilotażowych.

Obie strony uzgodniły zwołanie wiosną Rady Partnerstwa Cyfrowego na szczeblu ministerialnym, aby podsumować postępy i podjąć decyzję o dalszych krokach zgodnie z dzisiejszą dyskusją.

Powiązane tematy

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe Europa na miarę ery cyfrowej.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.