Reprezentujesz lokalne media lub szkołę? Firma konsultingowa Tetra Tech na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadza badanie w sprawie wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej Europie!

Zapraszamy do udziału w ankiecie dostępnej w języku polskim pod linkami:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDLocalSchools dla szkół

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDLocalMedia dla lokalnych mediów

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z dr Julią Halej z Tetra Tech pod adresem Julia.Halej@tetratech.com

Termin na wypełnienie ankiet upływa 12 lutego 2024!